THỦ TỤC CẤP THỊ THỰC (VISA)

Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Thẻ Visa (thị thực nhập cảnh)
Thẻ Visa (thị thực nhập cảnh): Điều kiện, thời hạn và thủ tục thế nào?

Điều kiện để được cấp thị thực?

Theo quy định tại Điều 10 Luật số 47/2014/QH13 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là Luật Xuất nhập cảnh), điều kiện cấp thị thực gồm:

 • Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.
 • Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này.
 • Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh.
 • Có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh.

Thời hạn thị thực trong bao lâu?

Theo quy định tại Điều 9 Luật Xuất nhập cảnh thì:

 • Thị thực ký hiệu SQ có thời hạn không quá 30 ngày.
 • Thị thực ký hiệu HN, DL có thời hạn không quá 03 tháng.
 • Thị thực ký hiệu VR có thời hạn không quá 06 tháng.
 • Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DN, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 và TT có thời hạn không quá 12 tháng.
 • Thị thực ký hiệu LĐ có thời hạn không quá 02 năm.
 • Thị thực ký hiệu ĐT có thời hạn không quá 05 năm.
 • Thị thực hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới.
 • Thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 30 ngày.

Thủ tục đề nghị cấp thị thực gồm những gì?

Ngoại trừ các trường hợp thuộc lĩnh vực ngoại giao với thị thực có ký hiệu bắt đầu bằng “NG” thì hồ sơ khác do cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam đề nghị cấp thị thực bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp thị thực (theo mẫu);
 • Bản chụp hộ chiếu của người nước ngoài được bảo lãnh.

Thẩm quyền giải quyết: Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Thời gian giải quyết: tùy thuộc vào nơi đề nghị nhận thị thực

 • Nhận thị thực tại cơ quan cóthẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp thị thực;
 • Nhận thị thực tại cửa khẩu quốc tế: thông thường là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Lệ phí nhà nước

 • Cấp thị thực có giá trị một lần 25 USD
 • Cấp thị thực nhiều lần có giá trị đến 03 tháng 50 USD
 • Cấp thị thực nhiều lần có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng 95 USD
 • Cấp thị thực nhiều lần có giá trị trên 06 tháng đến 01 năm 135 USD
 • Cấp thị thực nhiều lần có giá trị trên 01 năm đến 02 năm 145 USD
 • Cấp thị thực nhiều lần có giá trị trên 02 năm đến 05 năm 155 USD

Với đội ngũ luật sư và cộng sự am hiểu pháp luật và thực tiễn nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, DC Counsel cam kết hỗ trợ khách hàng đạt được mục tiêu bằng cách cung cấp dịch vụ với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí. Quý khách không phải đi lại nhiều lần & mất nhiều thời gian cho các thủ tục hành chính.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ không hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

[wpforms id=”451″ title=”true” description=”true”]

Đội ngũ luật sư DC Counsel thường xuyên đóng góp ý kiến pháp lý trên các báo điện tử lớn nhất Việt Nam và nhiều đối tác khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng hợp tác.