Thay đổi trụ sở

Trường hợp nào cần thay đổi trụ sở doanh nghiệp?

  • Do nhu cầu của doanh nghiệp/chủ sở hữu doanh nghiệp thay đổi về quy mô, hoạt động sản xuất kinh doanh nên tìm kiếm các địa chỉ kinh doanh mới phù hợp hơn.
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trước ngày ngày 01/07/2015 (là ngày Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực thi hành) có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm trụ sở, địa điểm kinh doanh; tuy nhiên, theo qui định của Luật Nhà ở 2014 thì hành vi “Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở” là hành vi bị nghiêm cấm. Do vậy, nếu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp có ghi trụ sở chính là nhà chung cư hoặc nhà tập thể thì doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa điểm khác tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo. Quá thời hạn này mà chưa nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, địa điểm hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, doanh nghiệp có thể chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi cùng quận, cùng tỉnh hoặc sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã đăng ký doanh nghiệp.

Cần lưu ý gì khi thay đổi trụ sở doanh nghiệp?

  • Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
  • Trường hợp chuyển trụ sở chính sang quận hay tỉnh, thành phố khác nơi đã đăng ký thì doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện thủ tục thông báo lại mẫu con dấu, bảo hiểm xã hội, thông báo cơ quan quản lý thuế mới, phát hành lại hóa đơn theo địa chỉ mới.

Chi phí dịch vụ thay đổi trụ sở doanh nghiệp như thế nào?

Tên dịch vụ

Thay đổi CÙNG quận, huyện
trên địa bàn Tp
.HCM
Thay đổi KHÁC quận, huyện
trên địa bàn Tp
.HCM

Thay đổi KHÁC tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương

Phí dịch vụ

1.800.000 VND

Thay đổi Giấy CN đăng ký doanh nghiệp: 2.000.000 VND

Thủ tục thuế, con dấu: 6.000.000 VND

Tùy địa phương

Thời gian
cấp phép dự kiến

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 5 ngày làm việc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + con dấu mới: 5 ngày làm việc

Thủ tục tại cơ quan thuế: 20 ngày làm việc

Tùy địa phương

Nội dung công việc

1. Tư vấn về việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp;

2. Soạn thảo Hồ sơ và chuẩn bị giấy tờ liên quan;

3. Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty  và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT;

4. Đăng công bố thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi địa chỉ công ty trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

1. Tư vấn về việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp;

2. Soạn thảo Hồ sơ và chuẩn bị giấy tờ liên quan;

3. Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty tại Sở KH&ĐT và Cơ quan thuế;

4.  Làm lại con dấu tròn và thực hiện thủ tục Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp cho doanh nghiệp;

5. Đăng công bố thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi địa chỉ công ty trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

  • Phí dịch vụ đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí công báo, phí làm dấu tròn.
  • Phí dịch vụ chưa bao gồm VAT 10% và các khoản phạt, nợ thuế, chậm nộp thuế và các khoản khác của doanh nghiệp (nếu có).

? Với đội ngũ luật sư và cộng sự am hiểu pháp luật và thực tiễn nhiều năm kinh nghiệm hành nghề DC Counsel cam kết hỗ trợ khách hàng đạt được mục tiêu bằng cách cung cấp dịch vụ tư vấn với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí. Quý khách không phải đi lại nhiều lần & mất nhiều thời gian cho các thủ tục hành chính.
 ? Sứ mệnh của chúng tôi sẽ không hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

YÊU CẦU LUẬT SƯ TƯ VẤN

Điện thoại: 028.6654.0777 - Email: info@dccounsel.vn
0917.555.253 (LS Thiên Thanh) - 0911.410.053 (LS Ngọc Trâm).
0912.454.342 (LS Mai Hạnh) - 0908.060.304 (LS Đức Chánh).
Văn phòng: Lầu 6, 99 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Đội ngũ luật sư DC Counsel thường xuyên đóng góp ý kiến pháp lý trên các báo điện tử lớn nhất Việt Nam và nhiều đối tác khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng hợp tác.