Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hiện nay, danh mục ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không còn được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như trước đây mà thể hiện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập mới). Bất kỳ ai cũng có thể tra cứu.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà doanh nghiệp không phải đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh khi phát sinh các lĩnh vực kinh doanh ngoài danh mục doanh nghiệp đã đăng ký trước đây.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh là gì?

Về nguyên tắc, doanh nghiệp được tự do đăng ký những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm.

Tuỳ thuộc khả năng, nhu cầu kinh doanh, doanh nghiệp có thể lựa chọn lại, lựa chọn bổ sung ngành nghề kinh doanh thông qua việc thay đổi nội dung kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp được sắp xếp theo mã ngành được nêu tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tục Bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014 khi doanh nghiệp muốn bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ gồm:

  • Thông báo theo mẫu
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Sau khi thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật Danh mục ngành nghề kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp. Đồng thời, danh mục này cũng sẽ đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, mà doanh nghiệp không thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Lưu ý trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh:

  • Khi bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện áp mã ngành nghề kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo mã ngành cấp 4 được nêu tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Kiểm tra các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh được quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2014.
  • Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Điều 7 Luật đầu tư 2014 thì doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện (Ví dụ như điều kiện về vốn pháp định, điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, điều kiện về chứng chỉ hành nghề…)
  • Đối với ngành nghề có chứng chỉ hành nghề: doanh nghiệp tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và được thực hiện ngay thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề mà không cần cung cấp chứng chỉ hành nghề tại thời điểm nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung.

Chi phí và thời gian dịch vụ Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Tên dịch vụ

Ngành nghề thông thường

Ngành nghề có điều kiện

Phí dịch vụ

2.500.000 VND

Tùy ngành nghề

Thời gian cấp phép 

3 ngày làm việc

Tùy ngành nghề

Phạm vi công việc 

1. Tư vấn về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; mã hóa các ngành nghề chưa có mã trong Đăng ký kinh doanh;

2. Soạn thảo Hồ sơ và chuẩn bị giấy tờ liên quan;

3. Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT;

4.  Đăng công bố thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi địa chỉ công ty trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

 

1. Tư vấn về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, giấy phép con, mã hóa các ngành nghề chưa có mã trong Đăng ký kinh doanh;

2. Soạn thảo hồ sơ và chuẩn bị giấy tờ liên quan;

3. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT và cơ quan có thầm quyền liên quan;

4. Đăng công bố thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi địa chỉ công ty trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  • Phí dịch vụ đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí công bố thông tin.
  • Phí dịch vụ chưa bao gồm VAT 10% và các khoản phạt, nợ thuế (nếu có).

? Với đội ngũ luật sư và cộng sự am hiểu pháp luật và thực tiễn nhiều năm kinh nghiệm hành nghề DC Counsel cam kết hỗ trợ khách hàng đạt được mục tiêu bằng cách cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí. Quý khách không phải đi lại nhiều lần & mất nhiều thời gian cho các thủ tục hành chính.

? Sứ mệnh của chúng tôi sẽ không hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

YÊU CẦU LUẬT SƯ TƯ VẤN

Điện thoại: 028.6654.0777 - Email: info@dccounsel.vn
0917.555.253 (LS Thiên Thanh) - 0911.410.053 (LS Ngọc Trâm).
0912.454.342 (LS Mai Hạnh) - 0908.060.304 (LS Đức Chánh).
Văn phòng: Lầu 6, 99 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Đội ngũ luật sư DC Counsel thường xuyên đóng góp ý kiến pháp lý trên các báo điện tử lớn nhất Việt Nam và nhiều đối tác khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng hợp tác.