Thay đổi nội dung dự án đầu tư

Việc thay đổi nội dung dự án đầu tư được chia thành hai (02) trường hợp:

 • Trường hợp 1: Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC);
 • Trường hợp 2: Thay đổi nội dung Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư dẫn đến vừa thay đổi nội dung dự án đầu tư vừa cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư dự án tại Việt Nam: Cam kết nhanh chóng & tiết kiệm
Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư dự án tại Việt Nam: Cam kết nhanh chóng & tiết kiệm

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung IRC khi sự thay đổi một trong những nội dung sau:

 1. Tên dự án đầu tư;
 2. Địa chỉ của nhà đầu tư;
 3. Thay đổi tên nhà đầu tư;
 4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng;
 5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
 6. Vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 7. Thời hạn hoạt động của dự án;
 8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư;
 9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có);
 10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Lưu ý khi làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy CN đăng ký đầu tư:

 • Nhà đầu tư nộp bộ Hồ sơ điều chỉnh phải dựa vào yếu tố cơ quan có thẩm quyền đã ra quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án (có hay không có quyết định chủ trương đầu tư; UBND cấp tỉnh; Thủ tướng Chính phủ).
 • Đối với từng cấp có thẩm quyền, số lượng bộ hồ sơ nộp, thời gian giải quyết sẽ có sự thay đổi.

Hồ sơ nộp đề nghị thay đổi nội dung dự án đầu tư gồm những gì?

 • Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư, gồm:
  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);
  • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).

Thay đổi nội dung Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư dẫn đến vừa thay đổi nội dung dự án đầu tư vừa cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hướng dẫn đã được nêu tại Mục 1 tại Cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định nội dung dự án đầu tư được điều chỉnh và ghi lại toàn bộ nội dung dự án đầu tư không điều chỉnh, đang có hiệu lực theo quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Trường hợp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đồng thời quy định nội dung đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư để thay thế nội dung dự án đầu tư trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. Nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương tiếp tục có hiệu lực.

Với đội ngũ luật sư và cộng sự am hiểu pháp luật và thực tiễn nhiều năm kinh nghiệm hành nghề DC Counsel cam kết hỗ trợ khách hàng đạt được mục tiêu bằng cách cung cấp dịch vụ với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí. Quý khách không phải đi lại nhiều lần & mất nhiều thời gian cho các thủ tục hành chính.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ không hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

YÊU CẦU LUẬT SƯ TƯ VẤN

Điện thoại: 028.6654.0777 - Email: info@dccounsel.vn
0917.555.253 (LS Thiên Thanh) - 0911.410.053 (LS Ngọc Trâm).
0912.454.342 (LS Mai Hạnh) - 0908.060.304 (LS Đức Chánh).
Văn phòng: Lầu 6, 99 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Đội ngũ luật sư DC Counsel thường xuyên đóng góp ý kiến pháp lý trên các báo điện tử lớn nhất Việt Nam và nhiều đối tác khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng hợp tác.