Khi bạn muốn thành lập văn phòng đại diện điều đầu tiên bạn quan tâm đó là hồ sơ và cách điều các mẫu thành lập văn phòng đại diện như thế nào cho chuẩn xác. Trong khuôn khổ bài viết này, DC Counsel sẽ phổ biến cho bạn đọc về khái niệm văn phòng đại diện và các hoàn thành các mẫu đăng ký thành lập văn phòng sao cho chuẩn nhất.

Hướng dẫn cách điền mẫu thành lập văn phòng đại diện 2019
Hướng dẫn cách điền mẫu thành lập văn phòng đại diện 2019

Mẫu thành lập văn phòng đại diện là gì?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh. Mẫu thành lập văn phòng đại diện là một thành phần không thể thiếu trong bộ hồ sơ thành lập văn phòng đại diện. Những thông tin cơ bản về công ty sẽ đề được liệt kê trong mẫu này.

Chức năng chính của văn phòng đại diện là văn phòng liên lạc; thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới. Văn phòng đại diện được quyền đăng ký con dấu riêng để thuận tiện cho quá trình hoạt động, không phải đặt cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hướng dẫn cách điền mẫu thành lập văn phòng đại diện chuẩn nhất 2019

Cách điện mẫu thành lập văn phòng đại diện khá đơn giản, bạn chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào những mục dưới đây:

 

TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số: …………..

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.                                                 ….……, ngày…… tháng…… năm.……

THÔNG BÁO LẬP VĂN  PHÒNG  ĐẠI  DIỆN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………………………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………………………………………….

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện với các nội dung sau:

  1. Tên văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa): ………………………
  2. Địa chỉ văn phòng đại diện:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………… Fax: …………………………………

Email: ………………………………………………. Website: …………………………..

 

  1. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ……………………………………………………………………………………………………………….

  1.  Người đứng đầu văn phòng đại diện:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): …………………. Giới tính: ………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………… /….. /….. Dân tộc: ………………  Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……………. /….. /….. Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): …………………………………………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……………. /….. /….. Ngày hết hạn: ….. /….. /….. Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………… Fax: ……………………………………………………………………………………………………………..

Email: ……………………………………………………….. Website: ……………………………………………………………………………………………………….

  1. Thông tin đăng ký thuế:
STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh: ………………………………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………Fax: …………………………………………………………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp văn phòng đại diện được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
3 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

 

Hạch toán phụ thuộc

 

 

4 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5 Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………………………………………………………………………………………………
6 Đăng ký xuất khẩu (Có/Không): ………………………………………………………………………………………………………………….
7 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

8 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng

 

Tiêu thụ đặc biệt

 

Thuế xuất, nhập khẩu

 

Tài nguyên

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

Môn bài

 

Tiền thuê đất

 

Phí, lệ phí

 

Thu nhập cá nhân

 

Khác

 

 

9 Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính:…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp cam kết:

  • Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

  • Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………..

-…………………..

-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Bên cạnh mẫu thành lập văn phòng đại diện, bạn sẽ còn rất nhiều thành phần giấy tờ nữa cần chuẩn bị trước khi nộp hồ sơ lên các cơ quan chức năng. Nếu không biết nên bắt đầu làm hồ sơ từ đâu, bạn có thể liên hệ ngay với DC Counsel để được tư vấn và hướng dẫn trực tiếp.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện uy tín tại TP. Hồ Chí Minh

YÊU CẦU LUẬT SƯ TƯ VẤN

Điện thoại: 028.6654.0777 - Email: info@dccounsel.vn
0917.555.253 (LS Thiên Thanh) - 0911.410.053 (LS Ngọc Trâm).
0912.454.342 (LS Mai Hạnh) - 0908.060.304 (LS Đức Chánh).
Văn phòng: Lầu 6, 99 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.
Trụ sở: 194C Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Đội ngũ luật sư DC Counsel thường xuyên đóng góp ý kiến pháp lý trên các báo điện tử lớn nhất Việt Nam và nhiều đối tác khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng hợp tác.

 

Gửi phản hồi