Một người sinh sống, làm việc, học tập…ở những địa điểm khác nhau ngoài địa chỉ đăng ký thường trú thì có thể đăng ký tạm trú nhiều nơi được không?

Mỗi người chỉ được đăng ký tạm trú ở một nơi

Công dân có quyền tự do cư trú nhưng mọi thay đổi về cư trú phải được đăng ký. Mỗi người chỉ được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại một nơi. Đây là một trong những nguyên tắc cư trú được nhấn mạnh tại khoản 4 Điều 4 Luật Cư trú năm 2006.

Theo đó, mỗi người sẽ chỉ có một nơi thường, một nơi tạm trú. Trường hợp sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú thì thực hiện đăng ký tạm trú trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi chuyển đến.

Nếu ở nhiều nơi khác nhau ngoài nơi thường trú thì lựa chọn nơi có thời gian cư trú lâu dài hơn để đăng ký tạm trú. Còn lại phải thông báo lưu trú – là việc công dân ở lại trong một thời hạn nhất định ngoài nơi cư trú (tạm trú và thường trú) và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.

Đăng ký tạm trú nhiều nơi có được không?
Đăng ký tạm trú nhiều nơi có được không?

Thời hạn tạm trú tối đa là bao lâu?

Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa 24 tháng theo Điều 17 Thông tư số 35/2014/TT-BCA.

Thời hạn tạm trú sẽ do công dân đề nghị nhưng tối đa không quá 24 tháng. Hết thời hạn tạm trú, hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục gia hạn.

Thời hạn tạm trú của mỗi lần gia hạn tối đa không quá thời hạn còn lại của sổ tạm trú.

Trường hợp sổ tạm trú hết thời hạn sử dụng mà hộ gia đình và cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú tại đó thì làm thủ tục cấp lại sổ tạm trú.

Như vậy, thời hạn tạm trú sẽ do người đăng ký tạm trú đề nghị nhưng tối đa không quá 24 tháng.

Thủ tục gia hạn tạm trú

Trong thời hạn 30 ngày trước khi hết thời hạn tạm trú phải thực hiện thủ tục gia hạn tạm trú:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:

  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
  • Sổ tạm trú;
  • Đối với trường hợp học sinh, sinh viên, học viên ở tập trung trong ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên; người lao động ở tập trung tại các khu nhà ở của người lao động thì phải có văn bản đề nghị gia hạn tạm trú kèm theo danh sách.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú

  • Đối với thành phố trực thuộc Trung ương: Nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

  • Đối với tỉnh: Nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan Công an có thẩm quyền phải gia hạn tạm trú cho công dân.

Cấp lại sổ tạm trú hết thời hạn

Sổ tạm trú hết thời hạn sử dụng (24 tháng) thì được cấp lại sổ có số, nội dung như sổ đã được cấp trước đó.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp lại sổ tạm trú bao gồm:

  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
  • Sổ tạm trú.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú

  • Đối với thành phố trực thuộc Trung ương: Nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;
  • Đối với tỉnh: Nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan Công an có thẩm quyền phải gia hạn tạm trú cho công dân.

<

p style=”text-align: right”>Hậu Nguyễn/ Luật Việt Nam

YÊU CẦU LUẬT SƯ TƯ VẤN

Điện thoại: 028.6654.0777 - Email: info@dccounsel.vn
0917.555.253 (LS Thiên Thanh) - 0911.410.053 (LS Ngọc Trâm).
0912.454.342 (LS Mai Hạnh) - 0908.060.304 (LS Đức Chánh).
Văn phòng: Lầu 6, 99 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Đội ngũ luật sư DC Counsel thường xuyên đóng góp ý kiến pháp lý trên các báo điện tử lớn nhất Việt Nam và nhiều đối tác khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng hợp tác.

 

Leave a Reply