Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Sổ đỏ) là một giấy tờ quan trọng. Vậy Sổ đỏ dùng trong những giao dịch nào?

Sổ đỏ được có giá trị trong những giao dịch nào?
Sổ đỏ được có giá trị trong những giao dịch nào?

Giao dịch là gì?

Theo Điều 116 Bộ luật Dân sự năm 2015, giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Theo đó, giao dịch về đất đai gồm hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương về quyền sử dụng đất như sau:

STT

Giao dịch về quyền sử dụng đất

1

– Hợp đồng chuyển nhượng.

2

– Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại.

3

– Hợp đồng chuyển đổi (Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác).

4

– Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

5

– Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

6

– Hợp đồng tặng cho.

7

– Thừa kế.

Giao dịch về quyền sử dụng đất phải có Sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

  1. Có Sổ đỏ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai năm 2013;

  2. Đất không có tranh chấp;

  3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  4. Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, người sử dụng đất chỉ được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có Sổ đỏ.

Hay nói cách khác, Sổ đỏ được dùng trong những giao dịch về quyền sử dụng đất như: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trong đó, chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất là những giao dịch phổ biến nhất.

<

p style=”text-align: right”>Khắc Niệm/ Luật Việt Nam.

YÊU CẦU LUẬT SƯ TƯ VẤN

Điện thoại: 028.6654.0777 - Email: info@dccounsel.vn
0917.555.253 (LS Thiên Thanh) - 0911.410.053 (LS Ngọc Trâm).
0912.454.342 (LS Mai Hạnh) - 0908.060.304 (LS Đức Chánh).
Văn phòng: Lầu 6, 99 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Đội ngũ luật sư DC Counsel thường xuyên đóng góp ý kiến pháp lý trên các báo điện tử lớn nhất Việt Nam và nhiều đối tác khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng hợp tác.

 

Leave a Reply