fbpx

Mới đây, Tổng cục Thống kê vừa công bố tình hình đăng kí doanh nghiệp trong tháng 11, cả nước có 11.637 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 118,4 nghìn tỉ đồng, giảm 10,5% về số doanh nghiệp và giảm 22% về số vốn đăng kí so với tháng trước.

Vốn đăng kí bình quân một doanh nghiệp đạt 10,2 tỉ đồng, giảm 13,3%; tổng số lao động đăng kí của các doanh nghiệp thành lập mới là 92,3 nghìn người, giảm 12,1%.

Trong tháng, cả nước còn có 3.404 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, thấp hơn 1,4% so với tháng trước; có 6.353 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.952 doanh nghiệp đăng kí tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 4.401 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng kí hoặc chờ giải thể), giảm 5% và có 1.554 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 12,3%.

giap tet luong doanh nghiep thanh lap moi giam ca ve so luong va von dang ki

Tính chung 11 tháng, cả nước có 121.248 doanh nghiệp đăng kí thành lập mới với tổng vốn đăng kí là 1.234,4 nghìn tỉ đồng, tăng 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 9,1% về số vốn đăng kí so với cùng kỳ năm 2017.

Vốn đăng kí bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,2 tỉ đồng, tăng 4,1%.

Nếu tính cả 2.198,2 nghìn tỉ đồng vốn đăng kí tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng kí bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2018 là 3.432,6 nghìn tỉ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 31.869 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng kí thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng năm nay lên hơn 153,1 nghìn doanh nghiệp.

Tổng số lao động đăng kí của các doanh nghiệp thành lập mới 11 tháng năm 2018 là 1.107,1 nghìn người, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng năm 2018 cũng tăng so với cùng kì năm trước lên tới 83.108 doanh nghiệp, tăng 49,3%, bao gồm 25.977 doanh nghiệp đăng kí tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,8% và 57.131 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng kí hoặc chờ giải thể, tăng 64%.

Theo lĩnh vực hoạt động, có 10,2 nghìn doanh nghiệp trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy đăng kí tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước, 3,8 nghìn doanh nghiệp xây dựng tăng 24,6%; 3,2 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 18,8% và 1,5 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 28,2%…

Hương Nguyễn | Theo Đời sống & Pháp lý

YÊU CẦU LUẬT SƯ TƯ VẤN

Điện thoại: 028.6654.0777 - Email: info@dccounsel.vn
0917.555.253 (LS Thiên Thanh) - 0911.410.053 (LS Ngọc Trâm).
0912.454.342 (LS Mai Hạnh) - 0908.060.304 (LS Đức Chánh).
Văn phòng: 194C Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. HCM.

Đội ngũ luật sư DC Counsel thường xuyên đóng góp ý kiến pháp lý trên các báo điện tử lớn nhất Việt Nam và nhiều đối tác khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng hợp tác.