Bị thu hồi đất do vi phạm là điều mà không ai mong muốn. Tuy nhiên pháp luật quy định 04 trường hợp đất không sử dụng sẽ bị thu hồi vì đất đai chỉ có giá trị khi được sử dụng .

Đất không sử dụng sẽ bị thu hồi trong những trường hợp nào ?
Đất không sử dụng sẽ bị thu hồi trong những trường hợp nào ?

Đất không sử dụng sẽ bị thu hồi?

Theo điểm h và điểm i Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 thì có 04 trường hợp đất không sử dụng sẽ bị thu hồi, cụ thể:

TT

Trường hợp

Thời gian không sử dụng

1

– Đất trồng cây hàng năm.

– Không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục.

2

– Đất trồng cây lâu năm.

– Không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục.

3

– Đất trồng rừng.

– Không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục.

4

– Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư.

– Không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng;

– Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này;

– Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Lưu ý:

  1. Đất trrồng cây hàng năm gồm các loại:
  • Đất trồng lúa (gồm đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nương);
  • Đất trồng cây hàng năm khác (gồm đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác).
  1. Trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ của dự án đầu tư

Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất gồm:

  • Do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường;
  • Do ảnh hưởng trực tiếp của hỏa hoạn, dịch bệnh;
  • Do ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh;
  • Các trường hợp bất khả kháng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Như vậy, không phải tất cả các trường hợp đất không sử dụng đều bị thu hồi mà chỉ có 04 trường hợp đất không sử dụng sẽ bị thu hồi vì thuộc trường hợp thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai.

Khắc Niệm/ Luật Việt Nam.

YÊU CẦU LUẬT SƯ TƯ VẤN

Điện thoại: 028.6654.0777 - Email: info@dccounsel.vn
0917.555.253 (LS Thiên Thanh) - 0911.410.053 (LS Ngọc Trâm).
0912.454.342 (LS Mai Hạnh) - 0908.060.304 (LS Đức Chánh).
Văn phòng: Lầu 6, 99 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Đội ngũ luật sư DC Counsel thường xuyên đóng góp ý kiến pháp lý trên các báo điện tử lớn nhất Việt Nam và nhiều đối tác khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng hợp tác.

 

Leave a Reply