Đa phần các doanh nghiệp hiện nay được khuyến khích thực hiện kiểm toán nội bộ, song bên cạnh đó pháp luật quy định có những doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán.

Kiểm toán nội bộ là gì?

Kiểm toán nội bộ là công việc về kế toán nhằm cung cấp đánh giá độc lập và khách quan về hoạt động kinh doanh, tài chính của công ty. Kiểm toán nội bộ giúp công ty nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, kiểm soát hoạt động kinh doanh một cách triệt để.

Kiểm toán nội bộ thường là việc kiểm toán báo cáo tài chính và tập trung vào kiểm tra kế toán, tài chính của công ty. Kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm phát hiện ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Do vậy, kiểm toán nội bộ là bộ phận quan trọng đối với các doanh nghiệp để cải thiện điểm yếu từ hệ thống quản lý và quản trị doanh nghiệp.

3 doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán

Bắt buộc phải có kiểm toán nội bộ đối với những doanh nghiệp nào ?
Bắt buộc phải có kiểm toán nội bộ đối với những doanh nghiệp nào ?

Theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 05/2019/NĐ-CP, các doanh nghiệp sau đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ:

  • Công ty niêm yết

  • Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – con;

  • Doanh nghiệp Nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – con.

Các doanh nghiệp có thể đi thuê kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán.

Kiểm toán nội bộ phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm

Điều 11 Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định người làm công tác kiểm toán nội bộ phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ;

  • Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc tại đơn vị đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra;

  • Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của đơn vị; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ;

  • Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật;

  • Các tiêu chuẩn khác do công ty quy định.

Như vậy, 3 doanh nghiệp nêu trên bắt buộc phải kiểm toán nội còn lại những doanh nghiệp khác được khuyến khích thực hiện.

Hậu Nguyễn/Luật Việt Nam.

YÊU CẦU LUẬT SƯ TƯ VẤN

Điện thoại: 028.6654.0777 - Email: info@dccounsel.vn
0917.555.253 (LS Thiên Thanh) - 0911.410.053 (LS Ngọc Trâm).
0912.454.342 (LS Mai Hạnh) - 0908.060.304 (LS Đức Chánh).
Văn phòng: Lầu 6, 99 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Đội ngũ luật sư DC Counsel thường xuyên đóng góp ý kiến pháp lý trên các báo điện tử lớn nhất Việt Nam và nhiều đối tác khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng hợp tác.

 

Leave a Reply